دیالوگ

دیالوگ دویست و سوم

Posted in 2009 by Bardia Barj on 2010/10/16

کارلو: ببین، صحیح و غلط معنی نداره. چیزی که مهمه صحیح کار و غلط کننده هست!!!
سَل: صحیح کار و غلط کننده؟!؟!؟ اینا کلمات درستی نیستن کارلو!!
کارلو: اوهوی، اینا رو قاضی گفت. قاضی اینا رو توی دادگاه گفت. گفت صحیح کار و غلط کننده!
سل: دیگه قاضی چی گفت؟
کارلو: گفت که مردم می خوان از جونشون به هر قیمتی که شده دفاع کنن. البته این طوری که نگفت. همینجوری مزخرفات قانونی ردیف کرد. اما… آره. گفت که مردم می خوان به هر قیمتی شده از جونشون دفاع کنن. یه همچین چیزی. تو شنیدی چه اتفاقی توی بلت پارکوی افتاد دیگه؟
سل: نه.
کارلو: آره. من تو بلت پارکوی بودم. خیابون شصت و پنجم… مثل دیوونه ها رانندگی می کردم. بعد پلیس بهم گفت بزن کنار. ازم تست الکل گرفتن. تا خرخره مست بودم. بهم دست بند زدن. قبل از اینکه برم بشینم جلوی قاضی، وکیلم بهم گفت که تو اونقدر مست بودی که بعنوان یه مجرم آزادی مشروطت لغو بشه. این یعنی هفت سال! حس کردم که ایندفعه دیگه واقعا گیر افتادم. خلاصه آخرش نشستم جلوی قاضی. بهم گفت جریان رو تعریف کن. منم گفتم نشسته بودم توی بار (Bar) و داشتم یه مشروب ملایم می خوردم. اونوقت دو تا عوضی اومدن تو و به من حمله کردن. منو کتک زدن و بطری کوبیدن تو سرم. آره! با بطری زدن تو سرم و یه لگد هم زدن تو صورتم. اونوقت من از ترس پریدم سمت ماشین و فرار کردم.
سل: اونوقت قاضی حرفهات رو باور کرد؟؟؟
کارلو: باور کرد؟ خب من راستش رو گفتم!!!!!!
سل: چی؟ مسخره بازی در نیار.
کارلو: هی! با تو ام ! میگم من راستش رو گفتم!!
سل: خیلی خب! خیلی خب! هر چی تو بگی!!
کارلو: من سر قمار باخته بودم و هیچ پولی نداشتم که بدم. از دستشون فرار کردم و یکی از توی بار زنگ زده به پلیس. قاضی حرفهام رو گوش کرد و گفت این یه پرونده در مورد صحیح غلط نیست، در مورد صحیح کار و غلط کننده است!!!  چون متهم برای دفاع از خودش قانون رو شکسته.
سل: پلیسها چی شدن؟
کارلو: هیچی. اونا همیشه درست هستن حتی اگه غلط باشن. من هم همیشه غلطم، چون درست هستم. حالا فهمیدی چی دارم میگم. نه؟
سل: آره!!! صحیح کار و غلط کننده!!!

بهترین بروکلین (Brooklyn’s Finest) – محصول 2009
کارگردان: آنتوین فوکوا
دیالوگ گویان: وینسنت دی اونوفریو (کارلو) / ایتان هاک (سل)

*توی این دیالوگ صحیح کار برای واژهء Righter و غلط کننده برای Wronger استفاده شده که با این مفهوم بکار برده شده در فیلم کلمات صحیحی نیست.

.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: