دیالوگ

دیالوگ دویست و هشتم

Posted in 2010 by Bardia Barj on 2010/10/21

هیکاپ: اینجا برک (Berk) هست. 9 ماه از سال برف و سه ماه دیگه تگرگ میاد. یه ذره غذایی که اینجا در میاد سفت و بی مزه ست. مردمی که اینجا هستن سخت تر و بی مزه تر! تنها وجه قابل تمایز ما حیوانات اهلیمون هست. وقتی جاهای دیگه اسب و طوطی دارن، ما اژدها داریم.

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید (How to Train Your Dragon) – محصول 2010
کارگردان: دین دبلویس / کریس سندرز
دیالوگ گو: جی باروکل (هیکاپ)

.

دیالوگ دویست و هفتم

Posted in 2010 by Bardia Barj on 2010/10/20

تافنات: به سپر من دست نزن!
رافنات: اینجا یه میلیون تا سپر هست. یکی دیگه بردار.
تافنات: تو یکی دیگه بردار. این عکس گل داره!! گل هم دخترونه ست.
رافنات: (با سپر ضربه محکمی به تافنات میزند) ای وای! حالا دیگه این خونی شد!!

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید (How to Train Your Dragon) – محصول 2010
کارگردان: دین دبلویس / کریس سندرز
دیالوگ گویان: تی جی میلر (تافنات) / کریستن ویگ (رافنات)

.

دیالوگ دویست و ششم

Posted in 2010 by Bardia Barj on 2010/10/20

استویک: وقتی من بچه بودم، بابام گفت کله ت رو بکوب به سنگ، من هم کوبوندم. می دونستم احمقانه ست، اما بدون اینکه سئوال کنم این کار رو کردم. میدونی بعد چی شد؟
گابر: سر درد گرفتی؟
استویک: سنگ از وسط نصف شد!

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید (How to Train Your Dragon) – محصول 2010
کارگردان: دین دبلویس / کریس سندرز
دیالوگ گویان: جرارد باتلر (استویک) / کرگ فرگوسن (گابر)

.

دیالوگ دویست و پنجم

Posted in 2010 by Bardia Barj on 2010/10/20

هیکاپ: بابام هیچ وقت به حرف من گوش نمیده. اگه هم بده، ابروهاش رو هم میکشه و ناامید نگام میکنه. انگار یه چیزی تو ساندویچش پیدا کرده. (ادای پدرش را در می آورد) «ببخشید گارسون! فکر کنم یه بچه اشتباهی برای من آوردین! من یه پسر تنومند با بازوهای قوی، شکم گنده، با جلال و جبروت سفارش داده بودم! اما اینی که برام آوردین یه تیکه استخون ماهی سخنگو هست» !!!!

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید (How to Train Your Dragon) – محصول 2010
کارگردان: دین دبلویس / کریس سندرز
دیالوگ گو: جی باروکل (هیکاپ)

.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: